background

Uzm. Dr. Tekden Karapınar

1990 yılında Sivas’ta doğdum. 2008 yılında İskenderun Demir Çelik Anadolu Lisesi’nden, 2014 yılında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldum. Pratisyen hekim olarak dört ay Samsun Ayvacık Devlet Hastanesi’nde görev yaptıktan sonra 2015 – 2016 yılları arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Deri ve Zührevi Hastalıkları (Dermatoloji) Anabilim dalında, 2016-2019 yılları arasında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Deri ve Zührevi Hastalıkları (Dermatoloji) Anabilim dalında ihtisasımı tamamladım.

Bingöl Devlet Hastanesi’nde üç yıl çalışarak mecburi hizmetimi tamamladım. Daha sonra görevimden ayrılarak meslek hayatıma özel sektörde devam ettim. Halen Samsun Atasam Tıp Merkezi’nde genel dermatoloji ve medikal estetik alanlarında hizmet vermekteyim.

Deri hastalıklarının tanısı ve güncel tedaviler yanında dolgu, botoks, prp, fransız ip askı, mezoterapi, saç ekimi, leke tedavisi gibi çeşitli kozmetik dermatoloji uygulamaları yapmakta ve ulusal-uluslararası kongre,kurs ve seminerlere katılarak bilgi ve tecrübelerimi arttırmaya devam etmekteyim.

 

ÜYE OLDUĞU DERNEKLER

Türk Dermatoloji Derneği

Deri ve Zührevi Hastalıkları Derneği

Türk Pediatrik Dermatoloji Derneği

 

ULUSLARASI VE ULUSAL KİTAP BÖLÜMLERİ

1-Polat M, Karapınar T. Varisella Zoster Virüs Enfeksiyonları. Saraçoğlu ZN, editör. Derinin Viral Hastalıkları. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2019. p.18-27.

2-Polat M, Karapınar T. Dermatoses developing on scar tissue. Aksoy B, Aksoy HM, Tatlıparmak A, Koç E, eds. Cutaneous scars biology, clinics and management. New York: Nova Science Publisher; 2019. p.191-207

 

 

BİLİMSEL TOPLANTI (PANEL)

Karapinar T. Mast cell stabilizing agents,dermatological medications and impaired driving. 5th National Dermatology and Cosmetology Congress with İnternational Participants. 12-15 March, 2020, İstanbul

 

 

YAYINLAR


ORİJİNAL ARAŞTIRMALAR

1-Gokalp H, Bulur I, Erdogan HK, Karapınar T, Bilgin M. Evaluation of the effects of acne vulgaris on quality of life in Turkey by using TAQLI. Journal of Cosmetic Dermatology 2016; 0:1-6

2-Bulur I, Erdogan HK, Karapınar T, Saracoglu ZN. Morphea in Middle Anatolia, Turkey:

a 5-year single-center experience. Adv Dermatol Allergol 2017; 34: 334–8

3-Kaya Erdogan H, Fıdan ST, Bulur I, Karapınar T, Saracoglu ZN. Evaluation of Cutaneous Findings in Children and Adolescents with Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Preliminary Study. Pediatr Dermatol. 2017;34(2):e93-e94

4-Polat M, Karapınar T, Sırmatel F. Dermatological aspects of tularaemia: a study of 168 cases. Clin Exp Dermatol. 2018 May 14

5-Bulur I, Erdogan HK, Aksu AE, Karapınar T, Saracoglu ZN. The efficacy and safety of phototherapy in geriatric patients: a retrospective study. An Bras Dermatol. 2018 Jan-Feb;93(1):33-38.

6-Karapınar T, Polat M, Buğdaycı G. Evaluation of subclinical atherosclerosis in Turkish patients with acne vulgaris receiving systemic isotretinoin. Dermatol Ther. 2020 May;33(3):e13307

 

 

OLGU SUNUMLARI

1-Sereflican B, Karapinar T, Duzcu SE, Turkoglu ŞA. Disseminated eruptive granuloma annulare induced by levetiracetam. Cutan Ocul Toxicol. 2017 Jan 17:1-2

2-Erdoğan HK, Bulur I, Saraçoğlu ZN, Karapınar T, Arık D. Kaposi’s sarcoma concealed by stasis dermatitis in a patient with psoriasis. Acta Dermatovenerol Alp Pannonica Adriat. 2017;26(3):69-71.

3-Erdoğan HK, Bulur I, Karapınar T, Saraçoğlu ZN, Yılmaz E. Ürtikerya Pigmentozayı Taklit Eden Skabiyez İnkognito. Turkiye Klinikleri J Pediatr 2018;27(1):31-4

4-Karapınar T, Parlak AH, Şereflican B, Yılmaz F. Periungual Squamous Cell Carcinoma Mimicking Subungual Verruca Vulgaris. J Turk Acad Dermatol 2018; 12(1): 18121c2

5-Erdoğan HK, Bulur I, Saraçoğlu ZN, Karapınar T, Arık D. Bazal hücreli karsinom zemininde gelişen miyazis olgusu. Osmangazi Tıp Dergisi 2015; 37:31-34.

6- Karapınar T, Erdogan HK, Bulur I, Saraçoğlu, ZN, Dündar E. Epidermodisplazia Verrusiformis Tanısı Konulan İki Kardeş: Olgu Sunumu. Journal of Current Pediatrics/Guncel Pediatri. 2019;17(3).

7-Polat M, Karapınar T, Astarcı HM, Tuman B, Görgü M. Merkel cell carcinoma arising from postoperative scar: An unusual presentation. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol 2021;55:96-8

 

 

SÖZEL BİLDİRİLER

1-Erdoğan HK, Bulur I, Saraçoğlu ZN, Karapınar T, Arık D. Psoriasis hastasında staz dermatiti tarafından maskelenen kaposi sarkomu. IV. DOD Dermatoloji Gündemi. 3-6 Eylül 2015, Eskişehir.

2-Gökalp H, Bulur I, Erdoğan HK, Karapınar T, Bilgin M. Akne vulgariste yaşam kalitesi: 960 olgunun değerlendirilmesi. XXII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu. 18-22 Kasım 2015, Ankara

3-Bulur I, Erdoğan HK, Koku Aksu EA, Karapınar T, Saraçoğlu ZN. Geriatrik hastalarda fototerapinin etkinlik ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi, retrospektif bir çalışna. XXII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu. 18-22 Kasım 2015, Ankara

4-Parlak AH, Karapınar T, Türkoğlu ŞA. Bir olgu nedeniyle zona zoster komtlikasyonları. 11. Çukurova Dermatoloji Günleri Dermatolojide Tedavi 2. 01-05 Haziran 2016, Adana

5-Polat M, Karapınar T, Sırmatel F. Dermatologıc Fındıngs Of Tularemia: A

Study Of 168 Cases.  2nd International Dermatology and Cosmetology Congress. 15-18 March, 2017, İstanbul

6- Karapınar T, Polat M, Buğdaycı G. Sistemik isotretinoin kullanan akne vulgaris hastalarında subklinik aterosklerozun değerlendirilmesi. 28. Ulusal Dermatoloji Kongresi. 24-28 Eylül 2019, Antalya

7-Polat M, Karapınar T, Küçükyangöz B, Biçer YÖ, Uzun Ö, Sezer T. Terbinafin tedavisi alan onikomikoz hastalarında koku duyusunun değerlendirilmesi. VII. DOD Dermatoloji Gündemi. 2-5 Eylül 2021, Safranbolu

 

POSTER BİLDİRİLERİ

1-Erdoğan HK, Bulur I, Saraçoğlu ZN, Karapınar T, Doğan N, Arık D. Bazal hücreli karsinom zemininde gelişen miyazis olgusu. IV. DOD Dermatoloji Gündemi. 3-6 Eylül 2015, Eskişehir.

2-Yıldız B, Karapınar T, Bulur I, Erdoğan HK, Saracoğlu ZN, Teke HÜ, Çiftçi E, Canaz F, Işıksoy S. Akut miyeloid lösemide nodüler cilt metastazı ve granüloma annulare birlikteliği:olgu sunumu. XXII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu. 18-22 Kasım 2015, Ankara

3-Karapınar T, Saracoğlu ZN, Erdoğan HK, Bulur I, Yıldız B, Özen A, Canaz F. Saçlı deri ve yüz bölgesinde görülen anjiosarkom: olgu sunumu. XXII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu. 18-22 Kasım 2015, Ankara

4-Şereflican B, Karapınar T, Düzcü SE, Türkoğlu ŞA.Levetirasetamın İndüklediği Dissemine Erüptif Granüloma Anülare Olgusu. 26. Ulusal Dermatoloji Kongresi.19-23 Ekim 2016, Antalya

5-Yildiz B, Karapinar T, Bulur I, Kaya Erdogan H, Saracoglu ZN, Uskudar Teke H, Ciftci E, Canaz F, Isıksoy S. Cutaneous metastasis in acute myeloid leukemia and its association with granuloma annulare: case report. 13th EADV Spring Symposium. 19-22 May 2016, Athens, Greece

6-Kaya Erdogan H, Bulur I, Karapınar T, Saraçoğlu ZN, Yılmaz E. Ürtikerya Pigmentozayı Taklit Eden Skabiyez Inkognito: Olgu Sunumu. 7. Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri. 27-30 Nisan 2016, Ankara

7-Karapınar T, Kaya Erdoğan H, Bulur I, Saraçoğlu ZN, Dündar E. Epidermodisplazia Verrusiformisi Olan İki Kardeş; Olgu Sunumu. 7. Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri. 27-30 Nisan 2016, Ankara

8-Kaya Erdogan H, Tülin Fidan S, Bulur I, Karapınar T, Saraçoğlu ZN. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuk ve Ergenlerde Görülen Deri Bulgularının Değerlendirilmesi: Bir Ön Çalışma. 7. Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri. 27-30 Nisan 2016, Ankara

9-Sereflican B, Karapınar T. Kounıs Syndrome (Allergıc Acute Coronary Syndrome) Followıng Bee Stıng: A Case Report. 2nd International Dermatology and Cosmetology Congress. 15-18 March, 2017, İstanbul

10-Polat M, Altunay Tuman B, Karapınar T, Yılmaz F. A Case Of Sweet’s Syndrome And Erythema Nodosum Like Lesions Associated With Orophrangeal Tularemia. 2nd International Dermatology and Cosmetology Congress. 15-18 March, 2017, İstanbul

11-Polat M, Altunay Tuman B, Makara A, Karapınar T, Yılmaz F. Wolf’s Isotopic Response: A Case Of Annular Elastolytic Giant Cell Granuloma. 2nd International Dermatology and Cosmetology Congress. 15-18 March, 2017, İstanbul

12-Polat M, Geyik A, Karapınar T, Yılmaz F. Coexistence Of Dermatitis Herpetiformis And Psoriasis: A Case Report. 2nd International Dermatology and Cosmetology Congress. 15-18 March, 2017, İstanbul

13-Şahin A, Karapınar T, Gökkaya A. Calcinosis Cutis: A Case Report. 2nd International Dermatology and Cosmetology Congress. 15-18 March, 2017, İstanbul

14-Sereflican B, Parlak AH, Karapınar T, Yılmaz F. Keratoacanthoma In Discoid Lupus Erythematosus. 2nd International Dermatology and Cosmetology Congress. 15-18 March, 2017, İstanbul

15-Karapınar T, Parlak AH, Şereflican B, Yılmaz F. Periungual Squamous Cell Carcınoma Mimicking Subungual Verruca Vulgaris. 2nd International Dermatology and Cosmetology Congress. 15-18 March, 2017, İstanbul

16-Sereflican B, Karapınar T, Konur G, Sertkaya S, Parlak AH. Dapsona Bağlı Hipersensivite Sendromu; Bir Olgu Sunumu. XXIII Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu. 22-26 Kasım 2017, Ankara

17-Polat M, Karapınar T, Astarcı HM, Geyik A. Zona Zoster, 2. Devir Sifi liz Ve AIDS Tanıları İle Bir Olgu Sunumu. XXIII Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu. 22-26 Kasım 2017, Ankara

18-Polat M, Karapınar T, Sezer T, Biçer YÖ, Uzun Ö. Terbinafi ne Bağlı Gelişen Nadir Bir Yan Etki: Koku Duyu Kaybı. XXIII Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu. 22-26 Kasım 2017, Ankara

19-Parlak AH, Karapınar T, Konur G, Yılmaz F. Kapesitabin Kullanan Hastada Gelişen Skuamöz Hücreli Karsinom Olgusu. XXIII Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu. 22-26 Kasım 2017, Ankara

20-Parlak AH, Karapınar T, Yavuzcan G, Sertkaya S, Şereflican B. Düzce Bölgesinde Gözlenen Bir Kutanöz Larva Migrans Olgusu. XXIII Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu. 22-26 Kasım 2017, Ankara

21-Şereflican B, Karapınar T, Konur G, Sertkaya S, Parlak AH. Dapsone Hypersensitivity Syndrome. 3nd National Dermatology and Cosmetology Congress with İnternational Participants. 14-17 March, 2018, İstanbul

22-Polat M, Sertkaya S, Bayrak S, Karapınar T. The Witkop Syndrome: A Case Report. 3nd National Dermatology and Cosmetology Congress with İnternational Participants. 14-17 March, 2018, İstanbul

23-Polat M, Karapınar T, Sezer T, Bicer YÖ, Uzun Ö. A Rare Side Effect Of Terbinafine: Smell Sensation Loss. 3nd National Dermatology and Cosmetology Congress with İnternational Participants. 14-17 March, 2018, İstanbul

24-Polat M, Konur G, Düzcü SE, Karapınar T. A Case Of Dress Syndrome That Presents with Pityriasis Rosea-Like Rash. 3nd National Dermatology and Cosmetology Congress with İnternational Participants. 14-17 March, 2018, İstanbul

25-Parlak AH, Karapınar T, Yavuzcan G, Sertkaya S, Şereflican B. A Cutaneous Larva Migrans Case Observed in Düzce Region. 3nd National Dermatology and Cosmetology Congress with İnternational Participants. 14-17 March, 2018, İstanbul

26-Polat M, Karapınar T, Geyik A, Düzcü SE. Psoriasis Lesions Developing on the Localization of Zona Zoster: Isotopic Response? Isomorphic Response? 3nd National Dermatology and Cosmetology Congress with İnternational Participants. 14-17 March, 2018, İstanbul

27-Polat M, Karapınar T. Unilateral and Bilateral Involvement: Two Cases of Localized Pityriasis Rosea. 3nd National Dermatology and Cosmetology Congress with İnternational Participants. 14-17 March, 2018, İstanbul

28-Polat M, Karapınar T, Astarcı HM, Geyik A. A Case of Zona Zoster with Secondary Stage Syphilis and AIDS. 3nd National Dermatology and Cosmetology Congress with İnternational Participants. 14-17 March, 2018, İstanbul

29-Karapınar T, Düzcü SE, Polat M. Ekzema Herpetikum: Pemfigus Vulgaris ve Herpes Virüs Birlikteliği. VI. DOD Dermatoloji Gündemi. 5-8 Eylül, 2019, Sapanca

30-Karapınar T, Kumcu E. Unilateral Pityriasis Rosea: Atipik Prezentasyon. Türk Dermatoloji Derneği Sanal Dermatoloji Buluşması. 12-14 Şubat, 2021

bursa nilüfer diş polikliniği ankara ambar Ankara web tasarım ankara kızılay dershane 0543 407 04 07