background

Ürtiker (Kurdeşen) Tedavisi

Ürtiker tüm toplumlarda sık görülen ve aniden ortaya çıkıp aynı gün içinde kendiliğinden kaybolan kaşıntılı ve ödemli döküntülerle karakterize bir deri hastalığıdır. Hastalığın yaklaşık altı haftadan daha kısa süren akut formları dışında yıllarca süren kronik formları, bunların anjiyoödemle birlikte seyreden tipleri mevcuttur. Olguların yaklaşık yarısına anjiyoödem eşlik etmektedir. Kronik ürtiker en sık 20-40 yaşlarında görülmekte ve kadınlarda erkeklere oranla iki kat daha sık görülmektedir. Bazı ilaçlar, aşılar, bazı besin ve katkı maddeleri, stres, enfeksiyonlar ve otoimmunite hastalığın oluşumuna katkı sağlamaktadır.

Hastalığın şiddetine, tutulum bölgesine, ürtikerin tipine, anjiyoödem olup olmamasına göre hastalığın tedavisi değişmektedir. Tedavisinde diyet tedavisi, antihistaminik ilaçlar, kortikosteroidler ve omalizumab kullanılmaktadır.

bursa nilüfer diş polikliniği ankara ambar Ankara web tasarım ankara kızılay dershane 0543 407 04 07