background

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyon terimi, cinsel aktivite yoluyla bulaşan patojenlerin neden olduğu, akut ya da kronik olabilen, değişik özelliklerde lezyonlarla seyreden çeşitli hastalıkları kapsamaktadır. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların bir kısmı döküntü ve ülserle seyrederken, bir kısmı da akıntı ya da her iki klinik tablo ile birlikte görülebilmektedir.

Sifiliz, genital herpes enfeksiyonu, şankroid, granuloma inguinale ve lenfogranuloma venereum genellikle ülser ile seyrederken; gonokok ve klamidya enfeksiyonları, bakteriyel vajinozis, trikomonas vajinalis ve vulvovajinal kandidiazis gibi bazı hastalıklar genellikle akıntı ile seyretmektedir. Tanı için bir kısım hastalıkta kültür altın standart iken, bir kısmının tanısı klinik kriterlere dayanmakta, birçoğunda ise doku veya lezyondaki sıvıdan direkt mikroskopik incelemesi, nükleik asit amplifikasyon testleri ve serolojik testler (antijen veya antikor tarama) öne çıkmaktadır.

Tedavinin amaçları etkenin yok edilmesi, lezyon ve semptomların ortadan kalkması, bulaştırıcılık ve tekrarlayan enfeksiyon riskinin azaltılması ile geç dönemde görülebilecek komplikasyonların ortadan kalkmasıdır. Uygun antimikrobiyal tedavi ile birlikte partner tedavisi ve yönetimi de hastalığı tamamen yok etmek için çok önemlidir.

bursa nilüfer diş polikliniği ankara ambar Ankara web tasarım ankara kızılay dershane 0543 407 04 07